dnes je 28.11.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Lekcia č. 6 - Finančné účty

17.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekcia č. 6 – Finančné účty

Cieľ lekcie:

Účtovanie na bankových účtoch. Ceniny. Dlhové cenné papiere (so splatnosťou do 1 roka). Dlhové cenné papiere. Eskontné úvery. Krátkodobé bankové úvery. Majetkové cenné papiere. Opravné položky k finančnému majetku. Pokladnica. Predaj cenných papierov. Vlastné akcie. Vlastné dlhopisy. Výnosy z cenných papierov. Zmena

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Začíname s podvojným účtovníctvom
 + 421 - 2 - 33 00 55 55  info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO:

  • Denná aktualizácia dokumentov.
  • Garancia poskytovaných informácií.
  • Testy z oblastí daní a účtovníctva - overíte si svoje znalosti.
  • Desiatky výkladových článkov z oblastí daní a účtovníctva - doplníte si potrebné informácie.
  • Viac ako 500 právnych predpisov.
  • Viac ako 50 videoseminárov z oblasti daní a účtovníctva - vzdalávanie modernou formou bez nutnosti cestovať.
  • Bezplatný odpovedný servis. 
  • Certifikát celoživotného vzdelávania - po splnení potrebných kritérií.