dnes je 6.10.2022

Input:

Kontrolné otázky a precvičenie k 2. lekcii

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolné otázky a precvičenie k 2. lekcii

1. Vysvetlite majetok v účtovníctve a jeho členenie.

2. Čo je v účtovníctve vždy dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu?

3. Uveďte, o čom sa účtuje v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok.

4. Čo je odpisovanie a čo je potrebné zohľadniť pri zostavovaní odpisového plánu?

5. Vysvetlite